Biogorivo i energija

Rubrika o biogorivu i energijama budućnosti

Šansa za opstanak na selu - Biomasa

Srbija trenutno ima samo 10 biogasnih postrojenja sa ukupnim kapacitetom od 12 megavata, dok ih je u Nemačkoj oko 9.000. Upravo su kompanije iz ove zemlje posetile Srbiju, kako bi pronašle potencijalne strateške partnere u ovoj oblasti. Kako je rečeno na stručnoj konferenciji „Biomasa i biogas u Srbiji“, bioenergija je značajan resurs za našu zemlju, ali je pred njom dug put. Čitaj dalje

Krave pored organskog mleka daju i struju - Biogas iz farme u Čurugu

Razvojem svesti o ekologiji i zaštiti životne sredine sve češće se postavlja pitanje koji su to energenti koji bi mogli da zamene fosilna goriva, poput uglja ili nafte, jer su upravo ona naznačena kao glavni krivci za zagađenje naše planete. Pored energije vetra i solarne energije koji su već izvesno vreme, ali u malim procentima, iskorišćavaju i u našoj zemlji, sve više biogas kao obnovljiv izvor energije izbija u prvi plan. Biogas se nameće kao najlogičnije rešenje jer nastaje preradom onoga čega imamo skoro u neograničenim količinama – organskog otpada!Čitaj dalje

Sve je više kompanija u Srbiji i regionu koje pored prodaje solarnih panela, izvođenja projekata gradnje solarnih elektrana pomoću sredstava vlasnika objekta, pomoći pri ishodovanju bankovnih kredita nude i skapanje ugovora o najmu krova građevine, pri čemu vlasnik objekta nema nikakvih izdataka.Čitaj dalje