Zašto čuvati svoje seme

Najvažniji razlog je taj da se biljke prilagođavaju vašoj specifičnoj mikroklimi. Komercijalno seme dolazi iz uzgoja biljaka u uniformnim uslovima, uz pomoć vaštačkih sredstava. Takve biljke mogu „zahtevati“ da ih uzgajate na isti način. Biljke koje su izložene određenoj vrsti klimatskih uslova, mogu aktivirati gene koji će učiniti da seme tih biljaka takođe bude spremnije za slične uslove sledeće godine (epigenetika).

Zatim, možete odabrati najbolje biljke s najkvalitetnijim plodovima čije će te seme čuvati. Tako stvarate vlastitu malu pod-sortu. To doprinosi genetskoj raznolikosti, koja je bitna za odolevanje prirodnim (i veštačkim) katastrofama.

Kupovno seme su često hibridi, što znači da njihovo seme može biti sterilno ili se genetski razlikovati od onoga što želite. Ako imate svoje seme, niste zavisni od kupovnog, što možda nije toliko važno u ovom trenutku, ali bi moglo postati kad se proširi GMO seme.

I na kraju možete biti sigurni da je seme sveže i kvalitetno. (Izvor: zdravasrbija.com)