Naslovna » Bio Bašta » Zaštite bilja – Mehaničkim merema
Bio Bašta Organska Bašta

Zaštite bilja – Mehaničkim merema

Iskusni organski vrtlari, uz mehaničke mere nikada neće svoj vrt prepustiti na milost i nemilost štetočinama.

Pored agrotehničkih, fizičkih i bolološki mera zaštite gajenih biljaka u organskoj proizvodnji, i mehaničke mere imaju važnu ulogu u borbi protiv štetnih organizama. One podrazumevaju ručno sakupljanje štetnih insekata, što je izvodljivo na manjim parcelama, njihovo lovljenje pomoću lovnih kanala formiranih oko parcele, primenom lovnih posuda sa atraktantima koji privlače štetne insekte, postavljanjem barijera ( ljuske jajeta, pepeo, piljevina, dijatomejska zemlja, ter papir, mreže). Pepeo i dijatomejska zemlja sprečavaju da kupusna muva položi jaja u zemlju. Kupus se može zaštititi od kupusne muve i malčom od ter-papira.

Lovne klopke, svetlosne klopke i bojene, takođe su od značaja u kontroli brojnosti štetočina. Za suzbijanje puževa koriste se plitke posude u koje se stavlja pivo, razmućen kvasac ili mekinje i plitko ukopaju u zemlju. Privučeni mirisom puževi se dave u klopci.

Žute klopke koriste se za, utvrđivanje prisustva i brojnosti, kontrolu trešnjine muve i drugih voćnih mušica, kao i biljnih vaši. Za praćenje malinine bube koriste se bele klopke, dok se za posmatranje i kontrolu potkornjaka koriste crvene klopke. Plava boja privlači tripse pa se plave lepljive ploče koriste za utrđivanje njihovog prisustva i kontrolu borojnosti.

Brojnost štetnih insekata na parcelama smanjuje se i upotrebom specijalnih uređaja, usisivača, za njihovo lovljenje. Za izlovljavanje glodara koriste se klopke, a za zastrašivanje i rasterivanje ptica zvučni efekti, sjajni predmeti.

U cilju zaštite vrši se i uništavanje biljnih ostataka nakon berbe, žetve, rezidbe voćaka, kao i sečenje i uklanjanje obolelih grana voćaka, uklanjanje mumificiranih plodova voćaka, skupljanje opalog lišća, kao bi se smanjio infektivni potencijal patogena koji se održavaju u ovim biljnim delovima.

Izvor: http://www.zdravasrbija.com/