Naslovna » Bio Bašta » Organska Bašta » Zalivanje rasada
Bio Bašta Organska Bašta

Zalivanje rasada

Rasad je teško uzgajati jer i najmanje odstupanje od zahtevanih uslova rezultira velikim oštećenjima. Jedan od uslova je i količina vode za zalivanje.

PARADAJZ

Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije zahteve za vodom u odnosu na proizvodnju rasada drugih vrsta povrća. Za zalivanje se uspešno može primenjivati zalivni režim prema spoljašnjim promenama na biljkama – kada lišće dobije tamnozelenu boju. Navodnjavanje mora obezbediti od 30-40% evapotranspiracije u fazi prijema rasada do 65-70% u fazi maksimalnog porasta.

Obično se u fazi prijema rasada svakodnevno na lakšim, a svaki drugi dan na težim, vrši zalivanje sa 1-2 mm vode. Kasnije se povećava interval između navodnjavanja, a norme povećavaju do 4-5 mm dnevno.

Najbolji način praćenja predzalivne vlažnosti (0,35-0,5 bara) je tenziometrima na dubinama 20, 40 i 60 cm.

  • Prvo zalivanje zajedno sa rasađivanjem
  • Drugo 3-5 dana sa popunjavanjem praznih mesta – norme su do 30 mm u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta
  • Posle primanja rasada ne zalivati 10-15 dana radi što boljeg ukorenjavanja biljaka
  • Vegetaciona zalivanja su po turnusima u modifikovanom obliku

PAPRIKA

Navodnjavanje paprike počinje sa proizvodnjom rasada, Rasad paprike ne podnosi visoku vlažnost zemljišta, može se uspešno primenjivati zalivni režim prema spoljašnjim promenam na biljkama (zaliva se kad lišće dobije tamno zelenu boju) . Pošto dominira proizvodnja iz rasada razvija se lateralni korenov sistem 30-50 cm dubine u fazama punog porasta biljaka. Rasad se proizvodi u zaštićenom prostoru, rane sorte u toplim lejama ili drugom zaštićenom prostoru sa veštačkim zagrevanjem, a kasne sorte u zaštićenom prostoru, ali bez veštačkog zagrevanja.

  • Posle rasađivanja obavlja se prvo zalivanje
  • drugo 3-5 dana nakon rasađivanja sa popunjavanjem praznih mesta

KRASTAVAC

Krastavac krajnje rasipnički troši vodu, ima veoma razvijenu vegetativnu masu koja intenzivno transpiriše a koren se razvija u površinskom sloju 20-25 cm dubine, odakle voda vrlo intenzivno isparava

  • U vreme setve zemljište treba da je optimalno vlažno.U suprotnom se obavlja predsetveno zalivanje i nakon nekoliko dana kada se zemljište prosuši izvodi se površinska priprema i setva . Krastavac je toploljubiv usev, osetljiv je na hladnu vodu, minimalna temperatura vode treba da je 20 °S.
  • Poslesetvena zalivanja su rizična, jer može doći do stvaranja pokorice, može se intervenisati malim zalivnim normama da bi se razmekšala pokorica
  • Do početka obrazovanja zametaka obavljaju se umerena zalivanja, da bi se sprečio intenzivan porast vegetativne mase i omogućilo formiranje većeg broja ženskih cvetova

Turnus je 4-8 dana u zavisnosti od uslova proizvodnje. U početku cvetanja preporučuje se još oskudnije zalivanje, čak i da se izostavi jedno zalivanje da bi se poboljšala oplodnja i formiranje ženskih cvetova .

(Izvor: zdravasrbija.com)