Naslovna » Bio Bašta » Voda u organskoj poljoprivredi
Bio Bašta Organska Bašta

Voda u organskoj poljoprivredi

Pre upotrebe voda za navodnjavanje mora biti podvrgnuta hemijskom i mikrobiološkom ispitivanju kvaliteta.Propisani su određeni standardi o sadržaju pojedinih elemenata u vodi za navodnjavanje.

Mnogi elementi (Na, Cl, B i dr.) su korisni do određene koncentracije, dok u većim koncentracijama mogu negativno delovati na zemljište, biljke, životinje i čoveka. Povećanje koncentracije tih elemenata potiče prvenstveno od otpadnih voda i drugih otpadaka, a često je rezultat čovekove delatnosti.

Korišćenje vode za navodnjavanje u proizvodnji organske hrane je veoma značajna mera. Od nesumnjivog značaja je kvalitet te vode.

U organskoj proizvodnji voda za navodnjavanje mora biti I ili II klase. Najpovoljniji način navodnjavanja je sistem „kap po kap“. Navodnjavanje veštačkom kišom je nepovoljno jer dovodi do kvarenja strukture zemljišta, natapanjem u brazde lako se raznose spore patogena.

U navodnjavanju treba biti posebno obazriv jer prekomerne količine vode mogu da dovedu do erozije zemljišta i kvarenja njegove strukture.