Naslovna » Lunarni Kalendar » Uticaj Meseca
Lunarni Kalendar

Uticaj Meseca

Za 27,3 dana Mesec jedanput obiđe planetu zemlju. Na tom svom putu prolazi mimo svih dvanaest područja zodijaka. Svaka dva do četiri dana dolazi ispred novog sazvezđa i pri tom šalje na Zemlju snage onog sazvezđa ispred kojeg se nalazi.
Tako se istraživanjima došlo do zaključka da Mesec u kombinaciji sa određenim sazvezđem stvara povoljnu energiju za razvoj pojedinog dela biljke. Naravno, postoje izuzetni slučajevi kada energija neće biti pogodna zbog propozicije planeta koje mogu poremetiti pozitivne impulse.

Mesečevi lukovi, na južnom nebu, mogu biti dižuci ili padajući

Za vreme dižućih Mesečevih lukova dižu se i sokovi u biljkama. U Mesečevom setvenom kalendaru ti dani su određeni za berbu. Biljke se u delovima ploda pune sokovima i voće ubrano u tom periodu, u skladištu, ostaje duže sveže i sočno. U ovim danima je pogodno odraditi kalemljenje, kao i prikupljanje listova i cvetova za čajeve. Još bolji efekat će se postići ako berbu plodonosnih biljaka obavimo u dane za plod, berbu cveta u dane za cvet… Kada mesec dostigne najvišu tačku, počinje se spuštati, a njegovi lukovi su sve niži. Period padajućih Mesečevih lukova su dani označeni u Mesečevom setvenom kalendaru kao dani za presađivanje. U ovim danima se vrši pikiranje i presađivanje. U ovom periodu, sokovi biljaka se spuštaju naniže, ka korenu, i biljke se brze i lakše ukorenjuju i prilagodjavaju podlozi. Takođe i ovde se maksimalni efekat postiže ako se biljke ploda presađuju u danima za plod, biljke lista u dane za list…

Što se tiče same setve, kod većine biljaka nju možemo obaviti i u delu meseca za berbu i presađivanje, samo je bitno da bude u danima pogodnim za tu vrstu biljke ( biljka ploda, lista, cveta ili korena ). Naravno ovo je samo kratko objašnjenje i nije potrebno poznavanje astronomije da bi znali kada je potrebno saditi ili održavati pojedine biljke već je dovoljno koristiti Mesečev setveni kalendar koji sadrži sva potrebna uputstva.