Uloga semena u razvoju ploda

Seme je biološki primaran organ čija je funkcija održavanje vrste (od fundamentalnog biološkog značaja), dok je plod sekundaran i semenu podređen organ, koji ima ulogu da zaštiti seme do sazrevanja i doprinosi njegovom rasejavanju.

Seme utiče na razvoj ploda tako što embrioni semena luče fitohormonalne materije koje stimulišu razvoj ploda. Proučavan je uticaj semena na osobine ploda (Kobel) i utvrđeno je da postoji korelacija između broja semenki u plodu i oblika, veličine, kvaliteta plodova i čvrstoće veze ploda i grane.

Seme utiče na sledeće osobine ploda:

  • Održavanje plodova – plodovi bez semena, sa šturim semenom (sa abortivnim semenom – embrionom) ili manjim brojem semenki (kod jabuke 1-4) otpadaju pre ostalih plodova pri nepovoljnim uslovima.
  • Veličina ploda – krupnoća ploda je utoliko veća ukoliko on sadrži više semenki. Semenke deluju poput crpki – strimulišu obilniji priticaj hranjljivih materija u plodove i zato plodovi sa manje semenki zaostaju u razvoju.
  • Oblik ploda – plodovi sa manjim brojem semenki su često asimetričnog oblika, jer se plodov omotač (perikarp) jače razvija sa one strane ploda gde se nalaze normalno razvijene semenke. Čest je slučaj kod triploidnih sorti jabuke. Asimetrija se više ispoljava u početnim fazama razvoja ploda.
  • Kvalitet plodova – sadržaj semenki uslovljava i količinu šećera i kiselina u plodovima. Pojava rđaste prevlake i jonatanovih pega na plodovima jabuke – plodovi zlatnog delišesa sa većim brojem semenki imaju manje izraženu rđastu prevlaku na pokožici. Nasuprot tome, plodovi jonatana sa većim brojem semenki imaju više izražene jonatanove pege.

Plodovi mogu da se razviju i bez semenki – u slučaju partenokarpije, što je čest slučaj kod kruške (viljamovka, kaluđerka i dr.). Obično su ti plodovi sitniji i lošijeg kvaliteta, mada to nije uvek slučaj (ako su povoljni agroekološki uslovi). (Izvor: zdravasrbija.com)