živa

Kad je u bašti potreban nizak zaklon ili vetrobran, za tu svrhu idealna je živa ograda. Ona će biti lepa pozadina, a istovremeno izvor hrane i sklonište za divlje životinje.Čitaj dalje

Dok se spominje tehnika malčiranja, većina ljudi odmah pomišlja na sijeno ili slamu.Čitaj dalje