zdrave namirnice (Page 41)

Vitamin H-paraaminobenzoeva kiselina, PABA je noviji član vitamina B-kompleksa.Čitaj dalje

Kopar je visoka biljka Anethum Graveolens. Seme i listovi kopra imaju veoma dobar ukus, koji lagano podseća na kumin,Čitaj dalje