voće (Page 2)

Svi smo čuli za suši, japansko tradicionalno slano jelo, a šta kažete da okrenemo ploču i napravimo voćni suši?Čitaj dalje

Voćku režemo kako bismo dobili redovnu i kvalitetnu rodnost, a učinak rezanja se poznaje po rodnosti. Rodnost se ne odnosi samo na rod u tekućoj godini, već na rodnost u kontinuitetu kroz čitav životni vek voćke (20-25 godina).Čitaj dalje

Svako domaćinstvo bi trebalo ovo da zna. U zavisnosti od uslova i mogućnosti u domaćinstvu, plodovi voćaka se mogu čuvati na različite načine, u različitoj ambalaži i korišćenjem različitih materija.Čitaj dalje

Pravilan izbor zasada voćaka na jednoj lokaciji uslovljen je ekološkim ( prirodnim) uslovima tog kraja, potrebama za deficitarnim voćem, kao i kvalitetom i upotrebljivošću izabranih voćnih kultura.Čitaj dalje

Zimska rezidba voćaka može se obavljati od opadanja lista pa do kretanja vegetacije, tj. obavlja se u periodu mirovanja vegetacije.Čitaj dalje

Raznovrsni plodovi voća imaju veoma visoke hranljive vrednosti i kvalitet sa ekološkog aspekta.Čitaj dalje

Stare, autohtone sorte su donori gena koji su odgovorni za specifične osobine: otpornost prema prouzrokovačima bolesti i štetočinama, obojenost, aromu, otpornost prema abiotskim faktorima sredine, skladišne osobine – trajnost.Čitaj dalje