Naslovna » uloga

Tema: uloga

Bio Bašta

Uloga semena u razvoju ploda

Seme je biološki primaran organ čija je funkcija održavanje vrste (od fundamentalnog biološkog značaja), dok je plod sekundaran i semenu podređen organ, koji ima ulogu da zaštiti seme do sazrevanja i doprinosi njegovom rasejavanju.