stočarstvo

Povoljni mikroklimatski uslovi su veoma važan činilac, kojim se može dostići i održavati visoka proizvodnja, ali isti tako se u neodgovarajućim mikroklimaskim uslovima proizvodnja može izgubiti.Čitaj dalje

Poslednjih decenija XX veka, u razvijenim zemljama stočarstvo je organizovano na velikim farmama u industrijskom sistemu držanja.Čitaj dalje

Voda za napajanje životinja treba da bude bez boje, bez mirisa, da je bistra, da ima osvežavajući ukus, i da ne sadrži patogene mikroorganizme i parazite niti štetne hemijske materije.Čitaj dalje