solarni panel

Sve je više solarnih panela po krovovima, a ipak Zapadni Balkan iako bogat energijom sunca, je još daleko u odnosu na svetske energetske trendove.Čitaj dalje