ribizla

Ribizla je prebogata je karotenom koji u organizmu sintetiše vitamin A, važan za zaštitu sluzokože i pospešivanje razmene materija na ćelijskom nivou.Čitaj dalje

Premda nema bodlje, ribizla je pogodna za žive ograde zbog svoje žbunaste forme. Na špaliru se ribizle najčešće gaje kao živa ograda s jednim upletenim izdankom ili sa dve ili tri grane.Čitaj dalje

Ribes nidigrolaria, Ribes x culverwellii, Ribes nigrum x uva-crispa.Čitaj dalje