proizvodnja (Page 15)

Nemački i austrijski vinogradari i vinari, kao pioniri biodinamičke prakse, oformili su posebnu organizaciju Ecovin, koja ujedinjuje organske i biodinamičke proizvođače.Čitaj dalje