Naslovna » proizvodnja

Tema: proizvodnja

Bio Bašta

Alelopatija

Kod pojedinih biljaka javlja se biološki fenomen, a to je da mogu lučiti jednu ili više biohemiskih materija, koje utiču na rast, razmnožavanje i...

Bio Bašta

Uloga semena u razvoju ploda

Seme je biološki primaran organ čija je funkcija održavanje vrste (od fundamentalnog biološkog značaja), dok je plod sekundaran i semenu podređen organ, koji...