proizvodnja

SIJAJ "SRBIJANKA" Ovo je prva domaća LED sijalica a troši deset puta manje struje

Led sijalica popularna je u širokoj potrošnji poslednjih sedam godina zbog štedljivosti energije, pa tako i novca. Takođe, njihovo zračenje je daleko zdravije po okolinu.Čitaj dalje

Kod pojedinih biljaka javlja se biološki fenomen, a to je da mogu lučiti jednu ili više biohemiskih materija, koje utiču na rast, razmnožavanje i preživljavanje drugih biljaka i organizma.Čitaj dalje

U organskoj stočarskoj proizvodnji prevencija bolesti životinja se zasniva na izboru odgovarajućih rasa, odgovarajućim postupcima gajenja, ishrani visoko kvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.Čitaj dalje

Termin organska poljoprivreda pripisuje se lordu Norburnu, koji je 1940. godine u svojoj knjizi “Pogledaj u zemljište” opisuje koncept ” farme kao organizma” i predstavlja celovit, ekološki ispravan pristup zemljoradnji.Čitaj dalje

Seme je biološki primaran organ čija je funkcija održavanje vrste (od fundamentalnog biološkog značaja), dok je plod sekundaran i semenu podređen organ, koji ima ulogu da zaštiti seme do sazrevanja i doprinosi njegovom rasejavanju.Čitaj dalje

Biodinamička poljoprivreda je dala dobro poznatu formulu da osnov ekološke zaštite ne leži u upotrebi hemijskih otrova već u stvaranju i pospešivanju otpornosti biljaka i životinja, a to se može postići samo kompletnim poštovanjem bioloških zakona i razumnim mešanjem u prirodne lance ishrane.Čitaj dalje