poljoprivreda

Organska proizvodnja hrane predstavlja veliki potencijal za razvoj poljoprivrede ne samo kroz obim proizvodnje, već pre svega kroz više cene ovih proizvoda, ali je važno istaći da se radi o održivoj proizvodnji, proizvodnji koja doprinosi i zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine.Čitaj dalje

Dobar kompost popravlja strukturu tla, obogaćuje ga humusom i korisnim bakterijam, i osigurava biljkama korisne hranljive materije.Čitaj dalje

Posle napornog radnog dana srećnici, koji poseduju kuću za stanovanje, mogu se odmarati u svome vrtu.Čitaj dalje

U organskoj stočarskoj proizvodnji prevencija bolesti životinja se zasniva na izboru odgovarajućih rasa, odgovarajućim postupcima gajenja, ishrani visoko kvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.Čitaj dalje

Liljan može da naraste preko jednog metra, ima čvrstu stabljiku i cvetove raznih boja. Voli osunčana mesta, a previše zasenjene mesto daje visoku i mlitavu stabljiku na kojem se nerazvijaju pupoljci.Čitaj dalje

Danas postoje različiti metodi kompostiranja, od jednostavnih pasivnih kompostnih gomila pa sve do savremenih zatvorenih sistema za kompostiranje.Čitaj dalje

Biodinamička poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio čuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner početkom dvadesetog veka.Čitaj dalje