organska proizvodnja

Prihrana odnosno đubrivo može biti veštačkog i prirodnog porekla. Važno je da u sebi sadrži neophodne materije koje će pomoći biljci da ostane vitalna i zdrava.Čitaj dalje

Sedam osnovnih pravila za podizanje organske bašte (za početnike)

Pre nego što se odlučite da podignete organsku baštu upoznajte se sa osnovnim pravilima za početnike. Osnovna ideja organske proizvodnje je da se u celom procesu gajenja biljaka sarađuje sa prirodom, odnosno da se ne radi protiv nje. Zato nije bitno da li obrađujete jedan kvadratni metar ili 5 hektara po principima organske proizvodnje. Suština bavljenja organskom proizvodnjom je da uradite stvari na pravi način.Čitaj dalje

Devet zlatnih pravila plodoreda u organskoj proizvodnji

Plodored predstavlja smenu biljnih vrsta u prostoru i vremenu, odnosno organizovano smenjivanje useva na istoj parceli u toku određenog broja godina. Plodored je uz obradu zemljišta i đubrenje jedna od najvažnijih agrotehničkih mera. Osnov za izbor plodoreda su biološke specifičnosti biljaka kao i predusev.Čitaj dalje

Procvat organskog sektora na globalnom nivou

Najnoviji globalni podaci  publikovani u statističkom godišnjaku o organskoj poljoprivredi širom sveta u 2016. godini „The World of Organic Agriculture 2018″ predstavljeni  na sajmu BIOFAH od strane Istraživačkog Instituta za organsku poljoprivredu FiBL i IFOAM – Medjunarodne fedreracije pokreta organske poljoprivrede.Čitaj dalje

Nemačko Ministarstvo poljoprivrede i  Odeljenje za poljoprivredu severne Nemačke savezne pokrajine Mecklenburg-Vorpommern objavili su podatak o zabeleženom rastu površina pod organskom poljoprivredom od oko 6,650 hektara u 2016.Čitaj dalje

Organska proizvodnja hrane predstavlja veliki potencijal za razvoj poljoprivrede ne samo kroz obim proizvodnje, već pre svega kroz više cene ovih proizvoda, ali je važno istaći da se radi o održivoj proizvodnji, proizvodnji koja doprinosi i zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine.Čitaj dalje