organska poljoprivreda

Devet zlatnih pravila plodoreda u organskoj proizvodnji

Plodored predstavlja smenu biljnih vrsta u prostoru i vremenu, odnosno organizovano smenjivanje useva na istoj parceli u toku određenog broja godina. Plodored je uz obradu zemljišta i đubrenje jedna od najvažnijih agrotehničkih mera. Osnov za izbor plodoreda su biološke specifičnosti biljaka kao i predusev.Čitaj dalje

Da li bi organska poljoprivreda mogla da nahrani 9 milijardi usta

Savremeni, konvencionalni načini uzgajanja biljaka fokusiraju se na povećanje roda useva korišćenjem sintetičkih pesticida i đubriva. Nije nepoznanica da oni negativno utiču na životnu sredinu jer višak azota isparava i uvećava efekat staklene bašte ili dospeva do vodenih tokova nepovoljno utićući na njihov ekosistem. Organska poljoprivreda, s druge strane, veštačke tretmane zemljišta zamenjuje prirodnim, zdravijim i sigurnijim za prirodnu okolinu, poput rotacije biljaka uzgajanih na istoj teritoriji.Čitaj dalje

Nemačko Ministarstvo poljoprivrede i  Odeljenje za poljoprivredu severne Nemačke savezne pokrajine Mecklenburg-Vorpommern objavili su podatak o zabeleženom rastu površina pod organskom poljoprivredom od oko 6,650 hektara u 2016.Čitaj dalje

Dobar kompost popravlja strukturu tla, obogaćuje ga humusom i korisnim bakterijam, i osigurava biljkama korisne hranljive materije.Čitaj dalje

Posle napornog radnog dana srećnici, koji poseduju kuću za stanovanje, mogu se odmarati u svome vrtu.Čitaj dalje

U organskoj stočarskoj proizvodnji prevencija bolesti životinja se zasniva na izboru odgovarajućih rasa, odgovarajućim postupcima gajenja, ishrani visoko kvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima.Čitaj dalje