organska hrana

Stiže organska hrana  „Zeleno domaćinstvo Bugarinović“ (VIDEO)

Danas sa “Zelenog domaćinstva Bugarinović” stižu zdravi povrtarski, mlečni i suhomesnati proizvodi i to u razne delove Srbije. Posle mnogo promenjenih poslova, godina u inostranstvu, još više godina pred kompjuterom Jovo Bugarinović iz Sevojna odlučio je pre tri godine da se posveti zdravom životu na selu i proizvodnji zdrave, organske hrane.Čitaj dalje

Procvat organskog sektora na globalnom nivou

Najnoviji globalni podaci  publikovani u statističkom godišnjaku o organskoj poljoprivredi širom sveta u 2016. godini „The World of Organic Agriculture 2018″ predstavljeni  na sajmu BIOFAH od strane Istraživačkog Instituta za organsku poljoprivredu FiBL i IFOAM – Medjunarodne fedreracije pokreta organske poljoprivrede.Čitaj dalje

Da li bi organska poljoprivreda mogla da nahrani 9 milijardi usta

Savremeni, konvencionalni načini uzgajanja biljaka fokusiraju se na povećanje roda useva korišćenjem sintetičkih pesticida i đubriva. Nije nepoznanica da oni negativno utiču na životnu sredinu jer višak azota isparava i uvećava efekat staklene bašte ili dospeva do vodenih tokova nepovoljno utićući na njihov ekosistem. Organska poljoprivreda, s druge strane, veštačke tretmane zemljišta zamenjuje prirodnim, zdravijim i sigurnijim za prirodnu okolinu, poput rotacije biljaka uzgajanih na istoj teritoriji.Čitaj dalje

Vrlo strogi uslovi sertifikacije, ali i nemogućnost pronalaska adekvatnog prirodnog okruženja sprečili su čak i ambiciozne, vrlo iskusne pčelare da se u potpunosti upuste u ovu vrstu pčelarstva.Čitaj dalje