kompost

biljka-koju-svako-treba-da-gaji-je-aloe-vera

Aloe vera je drevna afrička biljka, o kojoj prvi zapisi postoje još na mesopotamijskoj pločici iz 2200. godine p.n.e., a danas je jedna od najpopularnijih biljaka zbog lekovitih svojstava i široke primene u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji.Čitaj dalje

Dobar kompost popravlja strukturu tla, obogaćuje ga humusom i korisnim bakterijam, i osigurava biljkama korisne hranljive materije.Čitaj dalje

Danas postoje različiti metodi kompostiranja, od jednostavnih pasivnih kompostnih gomila pa sve do savremenih zatvorenih sistema za kompostiranje.Čitaj dalje

Kompost nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija (biljnog porekla) pri čemu je neophodno da je sav materijal zdrav i bez štetmh ostataka pesticida, teških metala, antibiotika i mikotoksina.Čitaj dalje

U gradskim uslovima, prostorna ograničenja sužavaju mogućnosti lako primenjivih tehnika kompostiranja i predstavljaju veći izazov prilikom smišljanja vlastitog rešenja za odlaganje biootpada.Čitaj dalje