hrvatska

Međunarodni zlatni cvet je takmičenje u sklopu kojeg se, osim uređenosti i lepote nekog grada, hortikulture, kvalitete života građana, ocenjuje i kvalitet uređenosti parkovne arhitekture, čistoća grada, korišćenje i promocija obnovljivih izvora energije tj. održivog razvoja mesta.Čitaj dalje

U Kozjanskom Parku, selu u Sloveniji, već više od deset godina uspešno se bave obnovom starih sorti jabuka. Sada se već u njihovim voćnjacima uzgaja oko 80 vrsta jabuka.Čitaj dalje

Sustav praksi nazvan urbana poljoprivreda postao je gotovo novi društveni pokret čiji je cilj aktivno preokrenuti kontrolu nad proizvodnjom hrane.Čitaj dalje