Naslovna » Bio Bašta » Sve o setvi, berbi i sušenju nevena (SAVETI)
Bio Bašta Organska Bašta

Sve o setvi, berbi i sušenju nevena (SAVETI)

U tradicionalnoj, narodnoj medicini, neven se upotrebljava u obliku raznih čajeva koji pomažu lečenje želudačnih i crevnih oboljenja, za ispiranje usne duplje i grla, a u obliku raznih krema koristi se za lečenje otoka, opekotina, prilikom ujeda pčela i tako dalje.

Neven (Calendula officinalis) ili žutelj, ognjac, zimorod, prstenčac je ukrasna i lekovita biljka, koja se koristi u narodnoj i u zvaničnoj medicini.

U lekovite svrhe koriste se suvi cvetovi, čija se berba obavlja ovih dana ili se koriste samo latice cvetova.

Ono što ohrabruje proizvođača da se odluči za ovu proizvodnju je i osiguran otkup lekovitog bilja, koji vrše pojedine registrovane organizacije i koje vrlo često nude stručnu pomoć agronoma.

Priprema zemljišta

Kod većine kultura, tako i za ovu kulturu, vrši se zimsko oranje na 25-30 cm, a u proleće se pristupa što boljoj pripremi zemljišta, ravnanju i usitnjavanju zemljišta.

Dobro pripremljeno zemljište je osnov sigurnijeg i ujednačenijeg nicanja. U ovom slučaju ne preporučuje se dodavanje organskih đubriva, stajnjaka i slično iz razloga što prevelika količina azota utiče na smanjenje broja cvetova.

Setva

Setva se obavlja u martu, kad je srednja dnevna temperatura 13oC – 16oC. Potrebno je setvu obaviti što ranije, ako to vremenski uslovi dozvoljavaju, jer se usev može ranije ukloniti sa parcele i ustupiti mesto nekoj drugoj eksploatisanoj kulturi.

Setva se obavlja mašinama za setvu pšenice i to direktno sa međurednim razmakom 50 cm, na dubinu 3-4 cm.

Za 1 ha potrebno je 5-6 kg semena.

U toku vegetacije neizostavna je agro-tehnička mera kultiviranja, koja se obavlja 2-3 puta.

Berba i sušenje

Berba se može izvoditi na dva načina. U julu ili početkom avgusta, kad se primeti da donji listovi žute, neven se pokosi na visinu 15 cm, nakon toga doda se 30-40 kg/ha azota, a posle tri sedmice biljka je ponovo spremna za branje i tako se može brati sve do mrazeva.

Drugi način branja je ručno branje, koje može početi već u maju i bere se sukcesivno svaka tri dana.

Manje količine cvetova suše se na prozračnom i vetrovitom mestu u seni i u tankom sloju, a veće količine u sušarama na temperaturi od 35oC-40oC. Prinos ove lekovite biljke kreće se od 0,8 do 1 t osušenih glavica i 0,4 do 0,5 t/ha latica.

Koristan u organskoj proizvodnji povrća

Neven ima primenu i u organskoj proizvodnji povrća, jer ima osobinu da svojim mirisom redukuje prisustvo štetnih insekata i na taj način štiti usev od štetočina.

Seje se između redova biljke koja se uzgaja. Od listova i cvetova se pravi veliki broj zaštitnih sredstava, čak se i cela biljka može zaorati, kada neven ima ulogu zemljišnog insekticida. Izvor: Agro klub