Sportom do boljeg mentalnog zdravlja

Aktivno bavljenje sportom je jedan od najboljih načina da se spreči rizično ponašanje mladih i izbegnu bolesti zavisnosti, pokazalo je najnovije istraživanje o mentalnom zdravlju srednjoškolaca u Srbiji, čiji su autori danas ocenili da društvo mora više da učini na izgradnji mehanizama za podršku mladima.

„Slobodno vreme većine srednjoškolaca vezano je za internet, ali je ohrabrujuće da je njih oko 40 odsto aktivno u sportu“, rekla je izvršna direktorka Centra za edukaciju, istraživanje i razvoj Mia Popić, predstavljajući na konferenciji za novinare rezultate upravo završene ankete u kojoj je učestvovalo 1.000 učenika trećih razreda u 40 srednjih škola u zemlji.

Ona je dodala da je sport znatno dostupniji mladima iz porodica koje imaju viši ekonomski status i da su njihovi odgovori u celini ukazivali na zdraviji životni stil i osnovne životne navike.

„Jedan od zabrinjavajućih nalaza istraživanja je da je više od polovine anketiranih u poslednjih godinu dana bilo izloženo vrlo stresnom događaju, a najčešće se radilo o gubitku jednog roditelja ili o gubitku posla jednog roditelja“, rekla je direktorka Centra za edukaciju, istraživanje i razvoj.

Kao glavne rezultate ankete, ona je navela i pokazatelje o „izrazitoj upotrebi psihoaktivnih supstanci – svaki deseti ispitanik je pušač, 14 odsto je uzelo bar jedan narkotik u poslednjih godinu dana, dok je u stanje pijanstva sebe dovelo čak 49 odsto učenika“.

U porastu je i nasilje – čak 27 odsto srednjoškolaca se nasilno ponašalo bar jednom u poslednjih godinu dana, najčešće u tučama, a svaki četvrti učenik se našao u ulozi žrtve.

„Istraživanje je pokazalo i da su mladi skloni seksualno rizičnom ponašanju, o čemu svedoči i podatak da je 53 odsto seksualno aktivnih mladića i devojaka u protekloj godini imalo bar jedan odnos bez zaštite“, rekla je Popievać.

Ističući da odgovori 16 odsto srednjoškolaca „ukazuju na izrazito prisustvo emocionalnih tegoba, kao i slabu socijalnu prilagođenost“, ona je dodala da se kao razlog za to najčešće navodi nedostatak roditeljske podrške.

„Ovakvi rezultati nas ponovo upozoravaju da ono što društvo čini za mlade nije dovoljno“, ocenio je pomoćnik ministra zdravlja dr Zoran Kovačević, dodajući da su potrebne sistemske i koordinisane aktivnosti nadležnih da bi se situacija poboljšala.

U ime Ministarstva omladine i sporta, koje je sarađivalo u sprovođenju istraživanja, predstavnica Sektora za omladinu Jana Vlajković je rekla da se planira niz aktivnosti koje treba da doprinesu uvođenju zdravijih stilova života i unapređivanju nastave fizičkog vaspitanja na svim nivoima, od predškolskog do univerzitetskog,.

„U tom cilju, ministarstvo je od 2007. sa oko 45 miliona dinara finansiralo 75 projekata koji su namenjeni mladima“, izjavila je ona, najavljujući da će u narednoj godini biti više treninga, savetovališta i vršnjačke edukacije. (IZVOR: TANJUG)