Sertifikacija biodinamičkih vina

Nemački i austrijski vinogradari i vinari, kao pioniri biodinamičke prakse, oformili su posebnu organizaciju Ecovin, koja ujedinjuje organske i biodinamičke proizvođače. Njeni članovi sertifikovani su za organsku ili biodinamičku proizvodnju grožđa i vina oficijelnom “bio etiketom”, kao što je Demeter (internacionalno prepoznatljiv sertifikat za biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju u mnogim zemljama, i za različite proizvode). Ostale sertifikat-etikete u Nemačkoj su Bioland, Naturland, Bio Kreis…U Francuskoj, većina proizvodača koji sprovode biodinamičku praksu sertifikovana je etiketom Biodivin, a mnogi se mogu poznati i po oznaci Demeter.

U SAD biodinamički proizvodači prepoznaju se po etiketi Demeter Biodynamic, a pretpostavlja se da će većina evropskih organskih i biodinamičkih proizvoda nositi oficijelnu etiketu Evropske unije koja sertifikuje organsku ili biodinamičku proizvodnju. U našem regionu ozbiljnije korake u održivom vinogradarstvu i biodinamičkoj proizvodnji pravovremeno su načinili proizvođači iz Slovenije, ali raduje povećanje interesovanja i u okolnim državama. Izvesno je da će “eko vina” upotpuniti bogatu ponudu zdrave hrane i tradicionalnih proizvoda, te svakako zaslužuju veću pažnju finalnih potrošača, ali i novih proizvođača.