Naslovna » Abeceda Ishrane » Hrana za Telo » Rotkvica
Abeceda Ishrane Hrana za Telo

Rotkvica

Koren rotkvice bogat je vitaminima i specifičnim materijama koje podstiču apetit. Ima kratku vegetaciju (30-50 dana), sto omogućuje da se gaji kao predhodni, naknadni ili međusev (između crnog luka, salate, spanaća). Od rotkvice se za ishranu koriste klijanci, ponik (kao ukusna salata), mladi plodovi, a najčešće zadebljani koren okruglog do izduženog oblika, bele, crveno-bele, crvene ili ljubičaste do crne boje.
Za gajenje u prostoru zaštićene bašte pogodne su rane sorte sa malom lisnom rozetom (saksa, oskar, pulsar, gala, cedar). Najčešće se proizvodi kao jesenja i rana prolećna kultura, mada je u objektima sa grejanjem uspešna i proizvodnja u toku zime.

Setva je najčešće krajem septembra i u oktobru, i to postepena, u razmaku od 5 do 10 dana, a za ranu prolećnu proizvodnju krajem januara i februara, a dužina vegetacije zavisi od vremena setve. U ranoj proizvodnji rotkvica se gaji kao međukultura zajedno sa paradajzom, salatom i karfiolom. Setva se obavlja u pripremljeno zemljište, i to u pantljike od 10-20 redova. Pri tome je rastojanje između pantljika 40-50 cm, izmedJu redova 10-15 cm, , a u redu 3-5 cm, . Najčešće se seje 3-4 g semena po m2.

U periodu nicanja potrebna je temperatura oko 18-20 stepeni u vreme sunčanih dana. Posle nicanja temperatura je 5-6 stepeni, u fazi obrazovanja zadebljanog korena 12-14 stepeni, a noću 4-8 stepeni. Međutim, temperatura zavisi od inteziteta svetlosti. Tako je u januaru i novembru 8-10 stepeni danju, odnosno 4-6 stepeni noću, u martu i septembru 12-18 stepeni i u decembru 6-8 stepeni. Rotkvica dobro podnosi nižu temperaturu (kratkotrajno čak i mraz do -3 stepena), ali kratkotrajnu visoku temperaturu (od 35 stepena) može da podnese samo pri intezivnoj osvetljenosti. U toku oblačnih zimskih dana temperatura od 20 stepena sprečava obrazovanje korena. Rotkivica zahteva dosta svetlosti.

Za uspešnu proizvodnju održava se vlažnost zemljišta oko 70% PVK. Pri gajenju rotkvice u toku zime treba obaviti 1-2 obilna zalivanja sa 10-30 l/m2. U proizvodnji u proleće zaliva se svkih 5-7 dana. Za uspešan rast korena potrebna je relativna vlažnost vazduha do 80%. Pri visokoj vlažnosti jako se razvija rozeta, a pojavljuju se i oboljenja. Za uspešnu proizvodnju rotkvice neophodno je strukturno zemljište, a potrebe za hranivima su relativno male. Zato pri gajenju u optimalnim zemljišnom supstratu, nema potrebe za dopunskim đubrenjem.

Na zemljištu niže plodnosti unosi se 50 g azota, 100 g fosfora, 120 g kalijuma i 50 g magnezijuma na m2. Za ostvarivanje visokih prinosa obavlja se jedno prihranjivanje sa 50 g N/m2 u fazi 2-3 prva lista.

Berba rotkvice traje 7-14 dana, pri čemu se nedeljno bere jednom do dva puta. Međutim, najveći značaj ima jednokratna berba, koja se ostvaruje preciznom setvom na naznačenom rastojanju. Rotkvica se ne može čuvati više od jednog dana. Vreme berbe zavisi od vremena setve, a prinos se kreće od 250 do 300 komada na m2. (zdravasrbija.com)