Razlika između biodinamičke i organske poljoprivrede

Za sve proizvođače zdrave hrane.

* Svaka biodinamička farma ima za cilj da bude samodovoljna kad je u pitanju kompost, stajnjak i stočna hrana;
* Snabdevanje farme spolja svedeno je na minimum;

* Kompost se tretira sa posebnim preparatima na biljnoj osnovi;

* Kvalitet prinosa je unapređen korišćenjem prirodnog đubriva i preparata na osnovi kvarca;

* Cilj gazdovanja je ekološka različitost farme;

* Koristi se astronomski kalendar za određivanje pravih vremena za sađenje, uzgajanje i berbu;