Privucite korisne ptice u voćnjak

Većina ptica koje žive u našim krajevima korisne su poljoprivredi i šumarstvu, a samo mali broj vrsta čini povremenu ili stalnu štetu. U vreme setve i žetve štetne mogu biti vrste koje se hrane semenkama kao što su vrana, svraka i gačac, ali većina naših ptica hrani se insektima i ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže. Vrlo su korisne sve vrste malenih senica, zatim lastavice, ševe, svračci, češljugari, žune, detlići…

Zanimljivo je da jedan par senica za ishranu svojih ptića skupi oko 8000 štetnih gusenica. Zbog toga im je poželjno stvoriti povoljne uslove za život i zadržati ih u voćnjaku. To će mo postići ako u voćnjak postavimo veći broj kućica za ptice. Posebno je tokom zime važna briga o korisnim pticama pa će dobro doći i hranilišta sa semenkama i lojem kako bi preživele period oskudice i zadržale se u voćnjaku.

Osim ptica koje se hrane insektima, ne treba zaboraviti ni važnu ulogu ptica grabljivica u regulaciji populacije poljskih glodara. S obzirom da veće grabljivice nerado sleću u voćnjake jer ne mogu sedeti na tankim granama, privući ćemo ih postavljanjem visokih motki u obliku slova T odakle će imati dobar pregled nad voćnjakom. Ovakvi će stubovi dobro doći i na ratarskim površinama ako u blizini nema stabala.

Voćari u sistemu integralne proizvodnje svakako bi u sklopu bioloških mera zaštite trebali stvarati pogodne životne uslove za razvoj korisnih životinja tako da u voćnjak postavljaju kućice za korisne ptice i visoke motke za privlačenje ptica grabljivica. Cilj integralne proizvodnje je smanjiti ostatke pesticida u hrani, smanjiti zagađenje zemljišta, vode i vazduha, očuvati okolinu i prirodna staništa, plodnost tla, biološku raznolikost te potsticati prirodne mehanizme regulacije, a u dostizanju tog cilja ptice su odlični saveznici. (Izvor: zdravasrbija.com)