Pravila & Uslovi

Hvala Vam što ste posetili Zemlja.rs portal, pre korišćenja pažljivo pročitajte sledeća pravila i uslove.

Ovi zakonski uslovi regulišu korišćenje i pristup zemlja.rs veb sajtu. Ukoliko se ne slažete sa svim navedenim uslovima, molimo Vas da napustite ovaj veb sajt, ukoliko ste saglasni da ćete se pridržavati i biti obavezani ovim uslovima, možete koristiti ovaj veb sajt.

Zemlja.rs zadržava pravo da u apsolutnoj diskreciji, u bilo koje vreme i bez najave ukloni, izmeni ili promeni bilo koji sadržaj stranica ovog veb sajta, uključujući i ove uslove. Korišćenjem ovog veb sajta nakon bilo kakve promene, dajete saglasnost da ćete se pridržavati i biti obavezani promenjenim (novim) uslovima.

1. Odricanje od tačnosti

Materijal na ovom veb sajtu može sadržati netačnosti ili pravopisne greške. Iako Zemlja.rs preuzima sve razumne korake kako bi osigurao tačnost i aktuelnost informacija koje se nalaze na stranicama ovog veb sajta, ne dajemo nikakve garancije u pogledu tačnosti ili potpunosti sadržaja ovog veb sajta.

Ovaj veb sajt, kao i informacije i materijali sadržani na ovom veb sajtu su podložni promenama u bilo koje vreme, i s vremena na vreme, bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja.

2. Odgovornost korisnika

Ovaj veb sajt i sadržaj istog su obezbeđeni na “kao što jeste” osnovi. Korišćenje ovog veb sajta, njegovih usluga i svih materijala dobijenih korišćenjem istog, je vaša lična odgovornost, kao korisnika. Mi ne dajemo nikakve garancije, uključujući ali ne ograničavajući se na, podrazumevajuće garancije kvaliteta i pogodnosti za određenu svrhu.

Zemlja.rs ne zastupa niti garantuje da su informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu tačne, potpune ili ažurirane, da je ovaj veb sajt bez nedostataka ili da će bilo kakve greške biti ispravljene. Vi, kao korisnik morate preduzeti sve odgovarajuće mere, kako bi zaštitili svoje podatke i softver od kontaminacije virusima sa interneta.

Odričemo se bilo kakve odgovornosti, za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući prestanak rada, gubitak podataka, troškove u vezi sa potrebnim servisiranjem, popravkom bilo koje opreme i/ili softvera koje koristite u vezi sa ovim veb sajtom i da Zemlja.rs neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, bilo koje vrste koja potiče od, ili je izazvane sa ili u vezi sa Vašim korišćenjem ovog veb sajta.

3. Pristup veb sajtu

Zemlja.rs ne zastupa niti garantuje da će pristup ovom veb sajtu biti neometan ili bez grešaka. Ni u kom slučaju Zemlja.rs neće snositi odgovornost, za bilo koji trošak, direktnu, indirektnu, specifičnu, slučajnu ili posledičnu štetu nastalu iz ili u vezi sa korišćenjem, ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta.

4. Linkovi

Ovaj veb sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima, razvijenim i održavanim od strane lica nad kojima Zemlja.rs nema nikakvu kontrolu. Mi ne možemo i ne pratimo veb sajtove koji su povezani sa našim stranicama na internetu. Shodno tome, Zemlja.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih veb sajtova. Niti se Zemlja.rs može smatrati odgovornim za bilo kakvu dokazanu ili navodnu štetu, ili uzastopni gubitak povezan ili u vezi sa upotrebom, ili ukazanim poverenjem u robu ili usluge dostupne na eksternim veb sajtovima. Ovim veb sajtovima pristupate na vlastitu odgovornost.

Zemlja.rs, povezivanjem sa drugim veb sajtovima ili upućivanjem ka informacijama treće strane, proizvoda ili usluga ne podržava te veb sajtove i njihov materijal. Bilo kakva pitanja ili komentari koji se odnose na bilo koji drugi veb sajt, treba uputiti operaterima tih veb sajtova.

5. Autorska prava, žig i druga prava intelektualne svojine

Autorski materijal objavljen na ovom veb sajtu je zaštićen autorskim pravima, pravima robne marke i/ili drugim pravima intelektualne svojine. Svi materijali su u vlasništvu njihovih autora ili Zemlja.rs. Gorepomenuti materijali uključuju, ali nisu ograničeni na fotografije, slike, ilustracije, tekst, video snimke, audio snimke, dizajn, logotipe, oznake (žig) i drugi materijal sadržan na ovom veb sajtu.

Delimičan material na ovom sajtu je preuzet sa drugih internet publikacija koje su kao takvi, delimično ili potpuno obrađeni i objavljeni na Zemlja.rs. Ukoliko objavljivanjem tih materijala su povređena bilo koja/čija autorska prava ili ostala prava intelektualne svojine, molimo kontaktirajte administraciju na email info@zemlja.rs ili na kontakt strani, radi prijave, dogovora ili eventualnog uklanjanja spornog materijala. Svi materijali sadržani na ovom veb sajtu su isključivo prikazani u informativne, edukativne i promotivne svrhe. Ovaj veb sajt je isključivo za privatnu, ličnu i nekomercijalnu upotrebu

Kopiranjem ili preuzimanjem materijala sa ovog veb sajta ne polažete prava, vlasništvo ili udeo na bilo koji materijal sa ovog veb sajta. Ne možete reprodukovati (osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu), izdavati, prenositi, distribuirati, izlagati, ukloniti, obrisati, dodati, na bilo koji drugi način modifikovati, kreirati nove (izvedene) radove, prodati ili učestvovati u bilo kakvoj prodaji ovog veb sajta i bilo kog materijala koji se nalazi na ovom veb sajtu.

Bilo koja druga upotreba materijala sa ovog veb sajta, uključujući umnožavanje (osim Vaše lične nekomercijalne upotrebe), modifikovanje, distribucija ili objavljivanje je zabranjeno.

6. Falsifikovanje

Bilo kakva reprodukcija, prikazivanje u celosti ili delimično, bez obzira na proces, bez prethodnog odobrenja od strane Zemlja.rs je zabranjeno i sankcionisano. To delo će se smatrati falsifikovanjem. Ovi uslovi su u skladu sa zakonima Republike Srbije i internacionalnim zakonima.


Izjava o pravilima i uslovima važi od 1. septembra 2012. godine

Ažurirana izjava: 09. Avgusta 2015 godine.
Ažurirana izjava: 22. Decembra 2017 godine.
Ažurirana izjava: 30. Maja 2018 godine.

Zemlja.rs – Najnovije zelene i zdrave vesti iz zemlje i regiona
www.zemlja.rs
info[at]zemlja[dot]rs