Naslovna » Bio Bašta » Praktični Saveti » Pepeo kao đubrivo
Bio Bašta Praktični Saveti

Pepeo kao đubrivo

Stručnjaci tvrde da, u izvesnom smislu ima uticaja na kvalitet voća, na bolju obojenost plodova i na njihovu slast. Pepeo je proizvod sagorevanja organske materije – drveta. Prema tome, on je neorgansko đubrivo nastalo sagorevanjem organske mase .U njemu se nalaze soli raznih minerala, a najviše soli kreča i kalijuma.

Kalcijum pomaže da pravilno rastu i obrazuju se koštice, a Kalijum pomaže da se lakše obavlja prenos organskih materija prema plodovima i drugim organima koji rastu. Pepeo ima izuzetan značaj za smanjenje kiselosti zemljišta, kao i za popravljanje njegovih fizičkih osobina – strukture agregatnih čestica, čime se postiže rastresitost tla. On povećava propusnost vode, pa se tako izbegava prevlaživanje, a povećava i količina vazduha u tlu, poboljšavanjem poroznosti i aeracije zemljišta. Isto tako utiče i na prinos koštičavog voća. Zato ga treba primenjivati u praksi kao dJubrivo, na zemljištima koje imaju potrebe za tim. (zdravasrbija.com)