Od opuška do superbaterije

Električna energija budućnosti mogla bi se kriti tamo gdje je niko nije očekivao – u opušcima ostalim nakon što se ispuši cigareta!

Naime, istraživači iz Južne Koreje otkrili su da relativno jednostavan proces konverzije, u samo jednom koraku može pretvoriti opuške u tzv. superkondenzatore.

Kako je poznato, trenutno najbolje rešenje za skladištenje električne energije su baterije. Njihov kapacitet trenutno je ograničavajući faktor za razvoj niza uređaja iz oblasti telekomunikacija, ali i u transportu, na primer kod električnih automobila. U baterijama, energija je smještena u hemijskim reagensima, i to je zapravo faktor koji ograničava povećanje njihovog kapaciteta, dužine trajanja i slično.

Alternativa baterijama su tzv. superkondenzatori, gdje je energija smeštena u električnim poljima između različitih materijala. U teoriji, njihov kapacitet bi mogao biti neuporedivo veći. No, dosad je razvoj superkondenzatora koji bi se mogli koristiti, npr. za mobilne telefone – bio relativno spor.

Ali, istraživači u Južnoj Koreji otkrili su da, kada se vlakna iz opušaka (koja su inače teško razgradljiva, otrovna i kao takva pretnja za životnu okolinu) stave u sredinu bogatu azotom– dobiva se materijal praktično idealan za superkondenzatore. Pojasnili su da pore koje se na takav način stvore, mogu skladištiti više energije nego bilo koji drugi materijal koji je zasad poznat.

Planira se nastavak istraživanja u ovom pravcu. (Izvor: doznajemo.com)