Naslovna » Bio Bašta » Obični Phalus – PHALLUS IMPUDICUS
Bio Bašta Misli Organic Svet Gljiva

Obični Phalus – PHALLUS IMPUDICUS

Šešir:

krem je boje, saćastog izgleda, vrhom spojen za dršku, preko koje pada kao kapa. Prekriven je žitkom zelenom glebom neprijatnog mirisa koja nosi spore. Visok je do 4 cm.

Drška:

vretenastog oblika, sunđerasta, šuplja, visoka do 25 cm, bele boje. Donji deo je obavijen univerzalnim obodom i želatinskim slojem koji hrani plodno telo sve dok na šeširu ima glebe. U mladosti je u obliku jajeta, koje je krem boje, prečnika do 7 cm. Kada plod sazri, vrh jajeta se otvori i za nekoliko sati izađe gljiva.

Meso:

belo, tanko, prozračno.

Gleba:

tamnozelene boje, čak crno-zelena. Smolaste je konzistencije i nosi spore.

Stanište:

svi tipovi šuma tokom leta i jeseni. Rasprostranjena i česta vrsta.

Upotrebljivost:

u mladosti, dok je još u jajetu je jestiv. Otvoreni primerci su naprijatnog mirisa, ali ako se odstrani šešir sa glebom, drška se može koristiti u ishrani. Uostalom, u Kini se upravo uzgaja radi ishrane.

Mogućnost zamene:

slična vrsta je Dictyophora duplicata, koja je nađena na obroncima planine Gučevo u Banji Koviljači i koje ondašnje stanovništo zove gospa. Gljiva ispod šešira ima dugačak mrežasti veo bele boje. Ne pojavljuje se često.

Napomena:

u narodu su «jaja» ovih vrsta gljiva poznata kao vražja jajca. Njihova lepljiva gleba svojim mirisom neprijatnim privlači muve koje na njih sleću.