Navodnjavanje biljaka u organskoj proizvodnji

Većina povrća gaji se isključivo u navodnjavanju. Sve povrtarske kulture zahtevaju viši nivo vlažnosti zemljišta u poređenju sa ratarskim usevima zbog slabije razvijenog korenovog sistemau u odnosu na nadzemni deo koji transpiriše veću količinu vode.

Kod većine povrtarskih biljaka nadzemni deo je za 10 do 26 puta veći u odnosu na masu korenovog sistema. Biljke plitkog korena (do 30 cm) kao što su celer, salata, luk, krompir i rotkva zahtevaju češća zalivanja sa manjim zalivnim normama, povrće sa korenom srednje dubine (30-60 cm) brokoli, pasulj, kupus, mrkva, karfiol, krastavci, paprika i paradajz zahtevaju veće zalivne norme a biljke dubokog korena (preko 60 cm)špargla, bundeva, kukuruz šećerac, lubenice…ne zahtevaju česta zalivanja.

Vreme zalivanja i količina vode najčešće se utvrđuju po turnusima. Pri tome treba uzeti u obzir padavine, tako da se na svakih 5-6 mm zalivanja odlažu za jedan dan ako su padavine preko 20-30 mm pomera se ceo turnus. Navodnjavanje ima poseban značaj u vremenu kritičnih perioda za vodom.

 

Kritični periodPovrće
Cvetanje – formiranje plodovaPasulj
Formiranje i porast glavicaBrokoliKupusKarfiol
Metličanje oplodnja porast klipovaKukuruz Šećerac
Formiranje lukovicaLuk
CvetanjeKrastavacTikviceDinja
Cvetanje, plodonošenjePatlidžanPaprikaParadajz

 

Povrće se uglavnom navodnjava sistemom kišenja. Ovaj način navodnjavanja stvara uslov za pojavu bolesti pa je bolji način navodnjavanje sistemom kap po kap. Važan je i kvalitet vode za navodnjavanje kod organske proizvodnje.Voda ne sme da sadrži štetne i opasne materije jer to može da ugrozi zdravstvenu bezbednost proizvoda.

(Izvor: zdravasrbija.com)