Najam krova za ugradnju solarnih panela

Sve je više kompanija u Srbiji i regionu koje pored prodaje solarnih panela, izvođenja projekata gradnje solarnih elektrana pomoću sredstava vlasnika objekta, pomoći pri ishodovanju bankovnih kredita nude i skapanje ugovora o najmu krova građevine, pri čemu vlasnik objekta nema nikakvih izdataka.

Da bi se sklopio ugovor o najmu neophodno je da objekat poseduje validnu građevinsku dozvolu prema kojoj je izgrađen, minimalnu površinu krova od 60 do 80 kvadratnih metara sa pravilnom orijentacijom – južne, jugo-istočne ili jugo-zapadne orijentacije.

Ugovori se sklapaju na rok od oko 14 godina, pri čemu kompanije često nude godišnji najam unapred. Cena najma iznosi oko 30 do 50 evra po kW instalisane snage ugrađene solarne elektrane godišnje. D.V (Izvor: energetskiportal.rs)