Na severu Nemačke raste organska poljoprivreda

Na kraju 2016. 1,099 farmi bile su sertificirane prema EU-Eko regulativama. Sve ukupno  843 poljoprivredna  preduzeća obrađuju 132,200 hektara na organskim principima. To je u proseku jedna od pet farmi. Udeo zemljišta korišćenog u organskoj poljoprivredi je u toj pokrajini 9.85%, što je odličan rezultat naručito u usporedbi sa federalnim prosekom od 7.0% u 2016. Mecklenburg-Vorpommern stoga ima vodeću ulogu.

Potpore razvoju organske proizvodnje

Prema tamošnjim vlastima, adekvatne cene proizvoda važan su faktor uspešne proizvodnje. To vredi i za organsku poljoprivredu jer kao i u svakom sektoru, i tu se proizvođači susreću s konkurencijom.  U 2017. se očekuje dalje povećanje površina pod organskom proizvodnjom. U prva četiri meseca 2017. prijavljeno je dodatnih 2,000 hektara organskih površina 19 poljoprivrednih preduzeća.

Povećanje količine proizvedene sirovine mora pratiti i rast tržišta, ističu. Cilj im je stoga potaknuti razvoj organske proizvodnje u pokrajini Mecklenburg-Vorpommern i uskladiti zakone koji bi potpomogli ruralni razvoj. Farme koje prelaze na organski princip proizvodnje primaju potporu za doprinos okolišno-održivoj ekonomiji i dobrobiti životinja od 260 eura po hektaru pašnjaka i 835 eura po hektaru povrća te 835 eura po 1,150 hektara trajnih nasada. Izvor: Fresh plaza