Kompost

Dobar kompost popravlja strukturu tla, obogaćuje ga humusom i korisnim bakterijam, i osigurava biljkama korisne hranljive materije. Može da se upotrebi površinski, ili da se ukopa u zemlju. Naročito je važan kod osnivanja i đubrenja travnjaka.

Za kompostiranje se može iskoristiti pokošena trava, stabljike cveća i povrća, sitni otpad pri rezanju živica, vlažni treset, vlažna slama, pa čak i jednogodišnji korov. Možete dodati i malo lisca, ali ako ga imate mnogo, najbolje ga je kompostirati u lisni kompost. Iz kuhinje možete iskoristiti razne organske otpatke – ljuske od jaja, listiće čaja, pepeo od drveta, piljevinu… Krupnije grane, korenje, bolesne biljke, kuvano meso i riba se ne bacaju u kompost

Komposište treba smestiti na neki neupadljivi deo vrta, u hladu i zavetreno. Preporučuju se dimenzije 1 x 1,5 x 2 m. Može biti ogradjeno žicom, tvrdom plastikom ili drvetom.

Iskopajte 15 cm duboku jamu i do polovine je napunite kamenjem ili izlomljenom ciglom radi drenaže (odvodnjavanja).

Kompost se slaže sledećim redom: Sloj od 15-ak cm organskog otpada, odozgo nekoliko lopata starog komposta punog bakterija koje ce potpomoći razlaganje, 2-3 cm zemlje. Slojevi se ponavljaju do visine od 1,5 m. Ako se masa osusi, pokvasite je. Odozgo i sa strane kompostiranom materijalu dodajte 2 cm zemlje.

Leti je potrebno 10-14, a zimi 14-18 nedelja da se organski materijal raspadne i kompost bude spreman za upotrebu.

Pravljenje komposta

Za pravljenje biodinamičkog komposta koristi se narzličitiji organski materijali. U tu svrhu se može koristiti slama, trava, seno, životinjski otpad, stajsko đubrivo i još mnogo stvari koje se ne moraju baciti već se sasvim lepo mogu iskoristiti za kompostiranje. Zajedničko za pravljenje komposta je stavljanje materijala na gomilu koja po ovom učenju nikako ne bitrebalo da prelazi visinu od 1,2-1,5 metara. Širina gomile bi trebalo da zadrži iste vrednosti. Kad se napravi gomila dovoljne visine počinjemo sa upotrebom spremljnih preparata. Prvo se u gomili naprave otvori tako što se dobro naoštren kolac gurne što dublje u kompost. Na sredinu treba staviti preparat504. Čim se preparat stavi u rupu treba je zatvoriti i preći na stavljanje sledećih preparata. Levo i desno od preparata 504 stavljaju se dva druga, bilo koja preparata. Postupak se ponavlja više mesta u gomili za kompostiranje s tom razlikom da oko preparata 504 stavljamo sledeće preparate po redu. Količina preparata ne treba da pređe 10-15 grama po otvoru.

Celu gomilu potrebno je, zatim, isprskati preparatom 507 i prekriti tankim slojem zemlje. Kompost će biti potpuno izgrađen za godinu dana. Ubrzanje procesa kompostiranja može se izvesti na taj način što se gomila komposta raskopa i izmeša, a zatim ponovi cela procedura sa biodinamičkim preparatima.

Zbog čega se dodaju preparati?

Na osnovu radova E.Pfeiffera ustanovljeno je da preparati znatno ubrzavaju proces kompostiranja i da se neki materijali bez njihove upotrebe raspadaju i vše od pet godina, a uz preparate proces se završi u roku od jedne godine. Tehnika kompostiranja se danas usavršila i većina praktičara ima razvijen i isproban svoj sopstveni recept za njegovo pripremanje. Načela koja je, u prvoj trećini XX veka, dao Dr Steiner su ostala nepromenjena, ali je praktični deo doživeo neke dopune a ponegde i inprovizacije. U pripremanju komposta najčešća inprovizacija se sastoji u tome da se preparati ne koriste na klasičan način. Neki biodinamički farmeri ih ne stavljaju u isto vreme već na malu gomilu stave samo jedan preparat i sve poprskaju preparatom 507. Tada sve prekriju tankim slojem slame i kad sledeći put stave neku kolčinu organskog materijala upotrbe sledeći preparat uz obavezno prskanje preparatom 507. Proces se nastavlja sve dok se ne stigne do visine gomile od 1,2- 1,5 metara.

Upotreba komposta

Dobro prerađen kompost je tamne boje i bez mirisa ili sa blagim mirisom zemlje. Kompost je vrlo vredno đubrivo u biološkom smislu i treba ga ekonomično koristiti. Voće se đubri tako što se oko same voćke stavlja tanak sloj komposta što je, u principu, dovoljna kličina za jednu sezonu. Od svih biljaka koje treba đubriti zrelim kompostom izuzetak je paradajz. Njemu ne odgovara potpuno zreo kompost već se bolji rezultati postižu sa napola spremljenim ili čak potpuno sirovim kompostom. Preparati 502-507 učestvuju u pripremanju komposta koji je osnovno đubrivon sredstvo. Preparat 500 i 501 pored svoje zaštitne funkcije imaju i dopunsku ulogu u đubrenju i koriste se se oporedo sa korišćenjem komposta. Preparat 500 se koristi za prskanje pre ili posle setve bilo koje kulture. Češća prskanja neće škoditi. Preparat 501 treba koristiti tek kad prođe cvetanje kulture koju tretiramo jer je dejstvo preparata usmereno na prestanak cvetanja i zametanje plodova. Kod tretiranja salate preparat se primenjuje pred početak formiranja glavice. Isti kriterijumi važe i kod prskanja kupusa. Jagode se prskaju pre i posle cvetanja. Drvenasto voće se prska u početku listanja odmah po zametanju plodova i pred zrenje. Žitarice se tretiraju pred klasanje i u toku klasanja, a krompir pre cvetanja a posle precvetavanja još nekoliko puta.

Biodinamički toretičari predlažu da se preparat 500 koristi obavezno pri mladom mesecu, a u cilju potpune harmonije, preparat 501 za vreme punog Meseca.

Biodinamička poljoprivreda je, pored praktičnog metoda rada, i teorijsko-filozovski sistem. Zadnjih godina se taj pravac dosta raširio po svetu, najviše u Zapadnoj Evropi i SAD. Preparati koje smo ovde opisali nekome mogu izgledati čudno i više kao plod nekog sujeverja nego kao uspešna poljoprivredna metoda. Takva shvatanja prate biodinamičku poljoprivredu od samog početka ali i pored toga broj boidinamičkih farmi u svetu raste. Rentabilnost takvih farmi je izuzetno visoka bez obzira da li se radi o sasvim malim farmama od samo nekoliko hektara ili o ogromnim površinama od par stotina hektara. Proizvodi svih biodinamičkih farmi su izuzetno cenjeni i imaju dosta visoku cenu na tržištu. Potražnja njihovih proizvoda je mnogo veća od mogućnosti ponude.

1 komentar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *