Naslovna » Bio Bašta » Kakva treba da bude dobra košnica
Bio Bašta Misli Organic Pčelarstvo A-Š

Kakva treba da bude dobra košnica

Svaka dobra košnica u suštini mora da zadovoljava određene uslove, kao na primer:

  • da nije skupa
  • da zadovoljava biološke potrebe pčelinjeg društva
  • da je izrđena od kvalitetnog materijala, što bitno utice na vek trajanja košnice
  • da njena tehnička izvedba bude što jednostavnija, bez suvišnih detalja koji su nekorisni i pčelama i pčelarima
  • da je jednostavna za upotrebu i da omogućuje pčelaru da sa lakoćom obavlja predviđene postupke, što manje uznemiravajući pčele
  • da nije preglomazna i teška, da se sa njom može lako manipulisati, što je posebno važno prilikom seobe pčela na pašu
  • da ima dovoljno prostora(dovoljno nastavaka i ramova), koji se po potrebi može povećati i adekvatno pratiti razvoj pčelinjeg drustva, kao i obezbediti dobro korištenje pčelinjih paša
  • da olakšava život i rad pčela, tako da bez poteškoća mogu održavati čistoću i provetravanje staništa, da se neometano mogu kretati u košnici i da mogu lako sletati i poletati
  • da ima posebno odvojeno plodište od medišta, itd.

(Izvor: cudesnasuma.com)