Kako povećati broj kišnih glista u vrtu

Kišna glista ili gujavica ( lat. Lumbricus terrestris) pripada maločetinašima i najuobičajenija je  autohtona europska vrsta. Koliko su poštovana ova vredna stvorenja govore i neki zapisi, između ostalih izdvojila bi neke od njih:

  • Francuski seljaci nekad su govorili: Le bon Dieu, dragi Bog zna kako se radi plodna zemlja, a svoju je tajnu poverio kišnim glistama.
  • Aristotel ih je smatrao ,, srcem tla „.
  • Egipatska kraljica Kleopatra proglasila ih je svetima.
  • Darvin je rekao: ,, Može se sumnjati da li ima puno drugih životinja koje su odigrale tako važnu ulogu u istoriji sveta, kao što su ova skromna organizirana stvorenja.“

Stoga, da bi povećali broj kišnih glista u vrtu, moramo svesno brinuti o njima. Naime, poznato je da što je veći njihov broj tlo je kvalitetnije, prozračnije, toplije i jednostavnije za obradu.

Zastiranjem tla organskom masom kako bi poboljšali i očuvali njegovu strukturu ujedno hranimo ta vredna i korisna stvorenja koja neumorno rade i svu tu  masu prerađuju u najbolje gnojivo za biljke.

U vrtu bi trebalo živjeti oko 200 – 400 kišnih glisti po četvornom metru, a one prerade oko 1-2 kg zemlje u obliku hrpica humusa koje odlažu na površinu, tzv. glistin, koji je prepun korisnih tvari za poboljšanje strukture tla, ali i visokovrijedna hrana biljkama koja sadrži sva potrebna hranjiva za razvoj zdrave i otporne biljke. U usporedbi sa običnim (prosječnim) tlom, glistin sadrži i do 5 puta više azota (N), 7 puta fiše fosfora (P), 11 puta više kalijuma ( K), 2 puta više magnezijuma ( Mg), 4 puta više kalcijuma Ca).

Kišne gliste prorahljuju tlo praveći metrima dugačke tunele sve do mineralnih slojeva, pa na taj način przračuju slojeve tla, te se uspostavlja pravilan vodo-zračni odnos koji igra važnu ulogu za razvoj dobro razvijenog korenovog sistema biljaka, pa one lakše dolaze do svih potrebnih hranjiva i vode (posebno u dužim razdobljima suše) te na taj način postaju otpornije i zdravije.

Uz mnoge druge mikroorganizme, kišne gliste sudeluju u procesu stvaranja humusa i nenadomestivi su dio ekološkog sustava zemlje.

Da bi zaštitili kišne gliste posebno pre zime, ali i leta, tlo je potrebno prekriti debljim slojem organske mase (lišće, slama, seno, seckane grančice), koje će im biti poput toplog prekrivača, ali i hrana koju će do proleća uvlačiti u zemlju i na taj način je rahliti te se brzo razmnožavati.

Također, veoma bitno je ne koristiti nikakve hemijske preparate u vrtu, jer su vrlo osetljive i ugibaju u dodiru sa bilo kakvom hemijom.

Organski vrtlari poštuju i pravilo minimalne obrade tla te i na taj način pomažu čuvanju mnogih  glista, ali i različitih mikroorganizama koji žive u različitim slojevima zemlje, te bi pri prevrtanju tla mnogi uginuli jer bi bili izloženi uvetima koji nisu u skladu sa prirodnim ekološkim sustavom.

Kišne gliste u vrtu najvažnije su životinje i pomoć svakom vrtlaru jer popravljaju strukturu tla obogaćujući tlo najfinijim humusom i stoga zaslužuju našu brigu i dužno poštovanje! Izvor: http://organskocarstvo.blogspot.rs/