Naslovna » Bio Bašta » Hotel za insekte
Bio Bašta Organska Bašta

Hotel za insekte

Svaki organski vrt dom je velikom broju živih organizama koji imaju važnu ulogu u uspostavljanju prirodne ravnoteže. Smatra se da se u prosečnom vrtu može naći oko dve hiljade različitih vrsta insekata od kojih vrlo malen broj nanosi štetu biljkama koje uzgajamo radi hrane. Suprotno opštem utisku insekti nisu štetočine već naprotiv, važni su među ostalim za oprašivanje biljaka, neki su predatori za nametnike, dok drugi žive u tlu i rahle ga kopajući tunele.

Korisni insekti i njihove male, često ružne larve od velike su važnosti u biološkom lancu i ključni faktor za ekosistem u bašti. Od grabežljivih predatora koji zapravo redukuju nepoželjne insekte poželjno je u baštu privući bubamare, uholaže, zlatooke, bumbare, pčele ili muve cvetare.

Tokom hladnog zimskog perioda insekti se zavlače u skrovišta da mogu hibernirati sve do proleća kada ponovo započinje ciklus. Za skrovište većinom biraju mesta koja im pružaju zaklon od kiše, niskih temperatura, naleta vetra i snega. U mnogim vrtovima zato se postavljaju naselja za insekte koja i tokom leta pružaju stanište za život, te tako doprinose njihovoj brojnosti u bašti. Na taj će se način u bašti zadržati korisni insekti poput božje ovčice ili bubamare čije se larve hrane lisnim vašima koje su česti paraziti na bilju. Jedna larva dnevno pojede 20-30 vašiju, a za vreme svog života i preko 500.

Naselja takođe pružaju dom Solitarni pčelama koje su važne za oprašivanje biljaka, a čiji broj već godinama opasno opada zbog upotrebe pesticida i insekticida u konvencionalnoj poljoprivredi. One ne žive u košnici, nego sve rade same, a jedna solitarna pčela može oprašiti toliko biljaka kao 120 medonosnih pčela. Postavljanje naselja za insekte prirodna je metoda zaštite vrta koja je jednostavna i jeftina za instalaciju, a u njenu izradu mogu se uključiti svi članovi porodice.

Za izgradnju naselja preporučljivo je da se koriste isključivo reciklirani materijali prirodnog porekla poput grančica, slame, ovčije vune, sitnih cepanica , snopovi šupljih stabljika trske ili drugog bilja, suvo lišće, češeri, stara kora drveta. Materijale koje koristimo u izgradnji naselja nikako se ne bi smeli tretirati premazima na hemijskoj osnovi inače će sklonište odbijati insekte.

Hotel za insekte najčešće se pozicionira u bašti tako da je okrenut prema jugu u polusenci ili na suncu zavisno od vrste insekta koji želimo privući. Naselja za solitarne pčele ili bumbare uvek se postavljaju okrenute suncu.

Postupak izrade hotela za insekte:

  1. Izrada drvene konstrukcije sa krovom za šta se mogu iskoristiti palete, drvene kutije ili kasete. Prilikom postavljanja neka dno bude malo odignuto od tla kako bi se ispod mogli zavlačiti insekti čije je stanište vlažno tlo.
  2. Priprema materijala koji će poslužiti kao skrovište insektima.
  3. Električnom bušilicom izbušite rupe 3-10 mm pod kosim uglom tako da se vlaga ne može zadržavati. Varirajte s dubinom rupa, ali nemojte do kraja izbušiti rupe kako bi se izbeglo stvaranje promaje.
  4. Pripremljeni materijal složite na police. (Izvor: urbanavrtlarka.com)