GOMPHIDIUS GLUTINOSUS - Veliki slinar

GOMPHIDIUS GLUTINOSUS – Veliki slinar

Šešir:

prečnika je od 5-12 cm, mesnat, ispupčen, u starosti se izravna. Gladak je i lepljiv, u mladosti oker boje, prekriven sluzavom materijom koja se spušta sve do drške, prekrivajući i listiće. Kasnije postane smeđe-ljubičaste boje, starenjem pocrni.

Listići:

silazni, viljuškasti, u početku beličasti, u starosti sivo-crni.

Drška:

visoka do 12 cm, debela, puna, žilava, malo uvećana u osnovi, prekrivena čupercima, nosi sluzav, lepljiv veo. U gornjem delu je bela, u osnovi jarko žuta.

Meso:

belo, u osnovi drške žuto, bez posebnog mirisa.

Otisak spora:

spore u masi sivo-crne.

Stanište:

raste u grupama pod borovima tokom leta i jeseni.

Upotrebljivost:

jestiv. Najbolji je spremljen u gulašu. Može se i marinirati.

Mogućnost zamene:

nekoliko mu je vrsta iz iste familije slično, ali su manjih dimenzija i za sada nisu zvanično zabeležene za Srbiju. U Bosni se mogu naći još dve vrste: pegavi slinar Gomphidius maculatus, koji raste u visokim planinama i crvenkasti slinar Gomphidius roseus, koji raste u borovim šumama i deli stanište sa kravarom – Suillus bovinus. U ovoj familiji nema otrovnih vrsta.

Napomena:

Termičkom obradom meso velikog slinar pocrni, ali to ni malo ne umanjuje dobar ukus ove gljive.

Izvor: zemlja.rs