Duvan, droga i alkohol vode u šlog

Mlađe odrasle osobe koje dožive šlog su često bile pušači, koristile drogu ili su previše pile (tri ili više pića dnevno), ukazuje američka studija obavljena na Univerzitetu Sinsinatija. Razlog su promene u srčanim arterijama i krvi do kojih ranije dolazi kod onih koji puše, drogiraju se ili suviše piju nego kod ostalih ljudi – još pre 55. godine života, ističu američki stručnjaci, a prenosi Rojters.

Upotreba nekih droga, kao što su kokain i metamfetamini, naročito pogoduju ranoj pojavi šloga, koji je, inače, u najvećem broju slučajeva, čak i kod ljudi koji imaju razne rizične faktore za njega, nešto što se dešava u kasnijim godinama. Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD se svake godine registruje blizu 800.000 moždanih udara, koji su najčešći uzrok ozbiljnog dugoročnog invaliditeta. Jedna studija je utvrdila da je 2007. godine skoro pet odsto slučajeva šloga u SAD registrovano među osobama starosti od 18 do 44 godine.

Tim iz Sinsinatija, kojim je rukovodio Bret Kisela, je analizirao slučajeve oko 1.200 osoba koje su šlog doživele pre navršene 55. godine. Utvrdjeno je da su više od polovine njih pušači, da se oko 20 odsto drogira, kao i da je 13 odsto koristilo drogu ili alkohol 24 sata pre nego što je šlog nastupio. Jedna od poruka ove studije je da treba više raditi na obuci da se brzo prepoznaju znaci šloga i kod mladih osoba jer postoje neke terapije koje se mogu primeniti samo u kratkom roku posle moždanog udara. (TANJUG)