Demetar sertifikat

I u Srbiji se rađa pokret malih poljoprivrednih proizvođača biodinamičke poljoprivrede, ne bi li udruženim snagama potisnuli „Monsanto-porodičnu korpu“ sa naših trpeza. „Demetar“ je ekološko udruženje, osnovano 1997. godine, koje je razvilo mrežu organizacija širom sveta u cilju bliže saradnje u pravnoj, ekonomskoj i duhovnoj sferi. Dr Julius F. Obermaier, međunarodni savetnik za biodinamičku poljoprivredu. Ovaj stručnjak decenijama obučava poljoprivrednike širom sveta (Evropa, Amerika, Afrika, Novi Zeland), zastupajui oko 4.200 farmi iz 43 zemlje, pa smo ga zamolili da nešto kaže o biodinamičkim metodama u poljoprivredi.

„Biodinamičku poljoprivredu prvi je počeo da razvija dr Rudolf Štajner (1924), obučavajući austrijske zamljoradnike kako da ožive zemlju – koju su već tada zagadile „savremene agrotehničke mere“, da bi se posle čitavog veka čovečanstvo vratilo ovim principima videvši u njima jedan od mogućih puteva za izlazak iz krize… Suština biodinamičke poljoprivrede je pre svega u prilazu zemlji, kojoj se posle višegodišnjeg iznurivanja pesticidima prilazi kao bolesniku koga prvo treba izlečiti. Tek posle „terapije“ od četiri do pet godina može se govoriti o ozdravljenju i uspostavljenoj ravnoteži – kako u lancu ishrane, tako i u svim segmentima koji zaokružuju tehnologiju proizvodnje zdrave hrane. „Detoksikacija“ je uspešna samo pod uslovom da je kompletan lanac ishrane pod strogom kontrolom, da se umesto pesticida koriste samo biljni preparati, pripremljeni prema homeopatskim principima, a termin „samoodrživo imanje“ podrazumeva da se domaćinstvo organizuje tako da je sve što je potrebno za useve i stoku proizvedeno na tom posedu.

Oni koji su se opredelili za biodinamičku poljoprivredu nisu motivisani izgledom na „što veće prinose“, ni „isplativošću“ uloženog truda. Oni pre svega žele da sprovedu u praksu jednu životnu filozofiju, koju korporacijska psihologija nije u stanju da dešifruje – pa samim tim ni da zaustavi. Povratak stoke na pašnjake, mleko bez hemikalija i veštačkih hormona, stajsko đubrivo u kojem se nalazi sve što je potrebno zemlji da bi iz nje nikli zdravi usevi. U toj harmoniji sa prirodom, uz poznavanje dinamičkih osobina svake biljke ponaosob, postiže se sklad koji smo davno narušili.