Da li razlikujete organsku od neorganske hrane

Podrazumeva upotrebu prirodnih đubriva (izmet životinja – ”stajnjak”, tečno đubrivo – ”glistenjak”, suva trava, razblaženi biljni ekstrakti, rastvori sa algama i otpaci od hrane).

Proizvođači iz ”Zelene mreže Vojvodine” koji se bave organskom proizvodnjom povrća ponudili su nam dragocene informacije o ovoj aktuelnoj temi.

Dakle, proizvodnja je zasnovana na upotrebi ekoloških preparata koji obezbeđuju zdravstvenu bezbednost hrane i visoku nutritivnu vrednost.

Razlika u sastavu organskog i neorganskog povrća veoma je uočljiva i pokazuje izuzetno veliku koncentraciju kvalitetnih, suvih i hranljivih materija kod organskog povrća.

Što se tiče vizuelnog izgleda, teško je uočiti razliku, ali treba obratiti pažnju na sledeće:

Organski uzgajana paprika vizuelno je manja i na dodir čvršća, nepravilnog je oblika i ima intenzivniju boju od neorganske. Karakterističnog je mirisa, sočnija je, te poseduje više semena.

Organski uzgajan paradajz je nepravilnijeg oblika, mekši je i sočniji, brže se kvari, ima brašnasti izgled kada se preseče i manje žila. Neorganski paradajz je nalik jabuci, pri dnu je špicastiji, na vrhu ima manju peteljku, a kada se preseče onda je šupljikav.

Često je bez karakterističnog ukusa i mirisa, manje je sočan, a kada se iseče može se videti zelenkasti koren.

Organski uzgajan krastavac nije vodnjikav, poseduje veću količinu kvalitetne suve materije, kiseliji je, a pojedini plodovi su i pomalo gorki. Mesnat je za razliku od neorganskog.

Izvor: http://www.posaljirecept.rs/