Naslovna » Bio Bašta » Pčelarstvo A-Š » Čuvanje meda
Bio Bašta Pčelarstvo A-Š

Čuvanje meda

Najsvrsishodnije za čuvanje meda je plastično, stakleno, porculansko, kameno, niklovano dobro emajlirano, keramičko i drugo posuđe uglačano materijalima koji su neutralni prema kiselinama. Ne odgovara limeno, gvozdeno cinkovano i posuđe sa oštećenim emajlom.
Drveni sudovi od lipe, jasike, topole i jele odgovaraju, dok četinarsko posuđe ne odgovara zbog toga što med upija smole.

Pri pakovanju meda treba imati u vidu njegovo značajno širenje pri izloženosti toploti ili skupljanje pri niskoj temperaturi – ne prepunjavati sudove. Dobro je umotati stakleno posuđe u neproziran materijal i zaštiti med od svetlosti koja poništava enzime, vitamine i protivmikrobne materije u njemu. Med se ne sme držati u blizini materijala koji imaju oštar, prodoran miris a treba ga čuvati od direktne sunčeve svetlosti. Utvrđeno je da je optimalna temperatura za fermentaciju meda 11-19°C. Zbog toga med treba čuvati na temperaturi od najviše 10°C. Med u saću podleže istim principima čuvanja. Poznatije sorte nektarskog meda su: bagremov, med od bora, planinski, maslačkov, od deteline, od kestena, lipov, livadski, od majčine dušice, od nane, voćni med, poljski, od suncokreta, malinov itd.( pcelarstvo.org)