Naslovna » Bio Bašta » Praktični Saveti » Bunarska voda  – Kako zaštititi porodicu
Bio Bašta Praktični Saveti

Bunarska voda  – Kako zaštititi porodicu

Posedovanje ličnog izvora vode, odnosno bunara kod nas je oduvek predstavljalo simbol bogastva domaćinstva.

Zaista su sretnici oni koji imaju vlastiti bunar, izvor zdrave vode koju mogu korisiti za sve potrebe u domaćinstvu u neograničenim količinama.

Zato i ne čudi da se mnogi domaćini odlučuju da imaju vlastiti bunar. U današnje vreme i kopanje i bušenje bunara je mnogo jednostavnije nego što je to pre bilo. Primenom savremenih mašina u svega nekoliko dana možete već da imate izbušen bunar.

Šta se dešava nakon što se bunar iskopa ili izbuši?

U skladu sa potrebama i namenom vode za koju je bunar izbušen ili iskopan različite su i aktivnosti koje se preduzimaju nakon završetka bunara. Preduzetim aktivnostima doprinose takođe i osvešćenost vlasnika te njegova želja za obezbeđivanjem zdrave vode u svom domaćinstvu. U skladu sa navedenim imamo dva klasična primera:

 1. Voda se testira u zavodu za javno zdravstvo ili nekom drugom laboratoriju (preporučivo).
 2. Voda se ne kontroliše i koristi se za sve namene uključujući i piće (može biti veoma opasno po zdravlje)

Šta nakon analize vode?

Ukoliko se vlasnik bunara odlučio da uradi analizu vode, već nakon nekoliko dana ima dokument na kome pišu parametri mereni u vodi te mišljenje da li voda odgovara ili ne odgovara za piće prema pravilniku o prirodnim i izvorskim vodama.

U velikom broju slučajeva neki od parametara nije u okviru dozvoljenog prema pravilniku i vlasnik bunara postaje razočaran jer je uložio značajan trud i sredstva a i dalje nema sigurnu vodu za upotrebu. Na samoj analizi vode ne piše savet ni uputa šta je to potrebno učiniti da bi se voda dovela u okvire dozvoljenih granica.

Najčešća onečišćenja u bunarskoj vodi koja su karakteristična za naše područje su:

 • bakteriološki neispravna voda
 • povišen sadržaj željeza
 • prisustvo H2S u vodi (vodi daje miris pokvarenih jaja)
 • povišen sadržaj mangana
 • povišen sadržaj amonijaka u void
 • neugodan miris vode
 • tvrdoća vode je iznad dozvoljene granice što dovodi do stvaranja „kamenca“
 • povišen sadržaj nitrita u void
 • povišen sadržaj ukupno rastvorenih materija u vodi (TDS)
 • mutnoća iznad dozvoljene

Ukoliko je identifikovano onečišćenje u vodi vlasnik bunara ima nekoliko mogućnosti:

 1. Vodu koristiti samo za pranje automobila i pranje pločnika.

U ovom slučaju bunar se koristi samo u toku letnih meseci , i dalje plaćate račun za vodu iz gradskog vodovoda i nosite vodu za piće sa nekog izvorišta ili kupujete skupu flaširanu vodu. Uloženi trud i novac u izgradnju bunara nisu u potpunosti iskorišteni.

 1. Koristiti vodu za sve potrebe u domaćinstvu osim za piće

Kod ovakve primene treba biti veoma pažljiv, i na ovo se odlučiti samo ako poznajete onečišćenja i njihov uticaj na ljudsko zdravlje. Naime iako se voda ne koristi za piće postoji relana opasnost da recimo bakterije koje se nalaze u vodi mogu dospeti na u vaš organizam. Voda koja nije bakteriološki ispravna se ne bi smela koristiti ni za ličnu higijenu niti u kuhinji za pranje suđa ili pripremu hrane.

 1. Instalirati uređaj za tretman vode

Ukoliko se vlasnik odlučio instalirati uređaj za tretman vode onda je bitno sledeće:

 • Poznavati onečišćenja u vodi te njihov uticaj na zdravlje.
 • Odlučiti za koje namene će se voda koristiti i u kojim količinama.
 • Poznavati tehnološke procese kojima se onečišćenja mogu ostraniti iz vode.
 • Izvršiti izbor opreme koja će zadovoliti potrebe kvaliteta i kapaciteta i pri tome voditi računa o ekonomskoj opravdanosti.

Izvor:http://www.ekapija.com/