Zdrava zemlja

Kod pojedinih biljaka javlja se biološki fenomen, a to je da mogu lučiti jednu ili više biohemiskih materija, koje utiču na rast, razmnožavanje i preživljavanje drugih biljaka i organizma.Čitaj dalje

Biodinamička poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio čuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner početkom dvadesetog veka.Čitaj dalje