Misli Organic

Seme je biološki primaran organ čija je funkcija održavanje vrste (od fundamentalnog biološkog značaja), dok je plod sekundaran i semenu podređen organ, koji ima ulogu da zaštiti seme do sazrevanja i doprinosi njegovom rasejavanju.Čitaj dalje