Naslovna » Bio Bašta » Biodinamička Bašta » Biodinamička poljoprivreda
Bio Bašta Biodinamička Bašta Blogovi Zdrava zemlja

Biodinamička poljoprivreda

Biodinamička poljoprivreda je poseban vid organske poljoprivrede koju je razvio čuveni austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner početkom dvadesetog veka.

Osnovna Štajnerova teza je bila postojanje „životne sile“ u poljoprivrednim kulturama i zemljištu. Ove „životne sile“ se umanjuju i gube primenom pesticida i veštačkih đubriva, a podstiču takvim uzgojom biljaka i životinja koji sledi ustaljene prirodne tokove.

Ovaj vid poljoprivrede uključuje upotrebu specifično izrađenih sredstava na prirodnoj bazi, koji utiču na ubrzano poboljšanje plodnosti zemljišta, kao i na povećanu mikrobiološku aktivnost.

Biodinamička poljoprivreda takođe uključuje i primenu stajnjaka i komposta kojima se dodaju određeni pripravci koji poboljšavaju njihovo dejstvo. Samim tim biljke gajene na takvim zemljištima bivaju snažnije i otpornije na bolesti, štetočine, kao i na nepovoljne klimatske uslove.

Ovaj vid poljoprivrede se zahvaljujući svom pozitivnom dejstvu raširio po celom svetu, a u našoj zemlji takođe postoji nekoliko biodinamičkih farmi.