Biodinamička Bašta (Page 2)

Rubrika o Biodinamičkoj proizvodnji

Valja se spremiti za proleće. Pre nego što kupite neefikasne i skupe pesticide i đubriva, probajte neke tehnike združene sadnje pa neka se priroda sama stara o sebi. Ovo je lista od deset najboljih udruživanja u bašti. Tri sestre (Kukuruz, bundeva i pasulj) Indijanska plemena koja su se bavila zemljoradnjomČitaj dalje

U biovrtlarstvu nema korova odnosno štetnih biljaka, svaki korov ima svoju svrhu i potrebno je dobro upoznati biljke koje rastu u našim vrtovima kako bi ih znali što bolje iskoristiti.Čitaj dalje

Biodinamička poljoprivreda je najstariji organski pristup poljoprivredi i baštovanstvu, i predstavlja jedan od najsamostalnijih poljoprivrednih sistema.
Biodinamička poljoprivreda, ili biodinamika je sistem organske poljoprivrede (ali prethodi tom terminu).Čitaj dalje

Biodinamička hrana je proizvedena sa energijom Svemira , onako kako su radili naši preci.Čitaj dalje

Tajne vinogradara. U toku čuvanja, posle alkoholne fermentacije, vino sem stabilnosti stiče i ukus i miris, svojstva koja dublje zadiru u njegovu prirodu i koja su pravi nosioci njegovog kvaliteta.Čitaj dalje

Ne sejte za vreme mladog meseca. U više poljoprivrednih listova naiđosmo na belešku, kojom se poljoprivrednici opominju, da ne seju ništa za vremeČitaj dalje

Na gajenim biljkama nastanjuje se i razvija veliki broj insekata koje smatramo štetnim, jer svojom ishranom utiču na razvoj biljaka i prinos.Čitaj dalje

Nastiranjem zemljišta sprečavamo razvoj korovske vegetacije, poboljšavamo vodni i vazdušni režim zemljišta, povećavamo sadržaj organske materije u zemljištu, potičemo bolji rad mikroorganizama i manja su temperturna kolebanja.Čitaj dalje

Biodinamički preparati su na poseban način fermentisane organske i prirodne supstance, koje se koriste za pokretanje životnih procesa u humusu tla, vitaliziraju rast biljaka i uravnoteženja života na farmi u neposrednoj okolini i udaljenom okruženju.Čitaj dalje