Biodinamička Bašta

Rubrika o Biodinamičkoj proizvodnji

Dobar kompost popravlja strukturu tla, obogaćuje ga humusom i korisnim bakterijam, i osigurava biljkama korisne hranljive materije.Čitaj dalje

Kod pojedinih biljaka javlja se biološki fenomen, a to je da mogu lučiti jednu ili više biohemiskih materija, koje utiču na rast, razmnožavanje i preživljavanje drugih biljaka i organizma.Čitaj dalje

Biodinamička poljoprivreda je dala dobro poznatu formulu da osnov ekološke zaštite ne leži u upotrebi hemijskih otrova već u stvaranju i pospešivanju otpornosti biljaka i životinja, a to se može postići samo kompletnim poštovanjem bioloških zakona i razumnim mešanjem u prirodne lance ishrane.Čitaj dalje

Verujem da je većina vas upoznata sa terminom organska hrana i da nije potrebno dodatno objašnjavati njene prednosti u odnosu na klasično uzgojenu hranu.Čitaj dalje